Stichting Hofje van Willem van Heijthuijsen

Lakenkoopman Willem van Heijthuijsen werd in 1590 geboren in Weert. Een jaar na zijn overlijden werd in 1651 het Hofje van Willem van Heijthuijsen gesticht. In grote lijnen bestaat dit hofje nog steeds zoals Willem het in 1636 in zijn testament heeft laten vastleggen. Dat geldt ook voor de bestuursvorm: onbezoldigde regenten volgens coöptatie, dat betekent opvolging binnen eigen kring. Omdat de laatste jaren de instandhouding van hofjes onder politieke en economische druk staat hebben we gemeend met dit stripboek de bekendheid van het fenomeen hofje in en buiten Haarlem te vergroten om daarmee goodwill te creëren voor de caritas traditie én het belang van het historisch erfgoed. Die goodwill versterkt de hofjes bij de uiteindelijke instandhouding ervan. In het stripboek nemen we een breed publiek mee in de hofjeswereld van toen en nu. Scenarioschrijver Eva Maria de Wit vat het stripverhaal treffend samen: ‘Het is een verhaal over samen leven, liefde door tijd en ruimte heen en mollen die maar niet willen verdwijnen.’ De samenwerking tussen haar en de Haarlemse illustrator Eric Coolen bleek een schot in de roos te zijn. Achter het stripverhaal is een hoofdstuk opgenomen met achtergrondartikelen van historici en specialisten. Het stripboek verbindt op een eigentijdse manier een verhaal uit het verleden aan de huidige sociaal maatschappelijke actualiteit. Een verhaal over verwondering, liefde, barmhartigheid en zakelijkheid, over hier en nu, over heden en het verleden voor jong en oud.

 

Huidige college van regenten van de Stichting Hofje van Willem van Heijthuijsen:

Anna Paternotte (voorzitter), Bart Bram Spruit (secretaris), Bas Wassenberg (penningmeester), Taetske van Dijk (bestuurslid gebouwen), Brigit de Werd (algemeen bestuurslid).