Persbericht

Haarlem, 7 mei 2018

 

Willem

een verhaal over heden en verleden, met het oog op de toekomst.

‘Ik kijk naar het glanzende satijn en het besmeurde linnen. Ik kijk naar hoe het licht over dit alles heen valt. Maar vooral kijk ik naar de mens. Ieder mens is het waard om naar te kijken en als je eenmaal echt gekeken hebt, kun je niet meer wegkijken.’

 

Op 18 mei verschijnt 368 jaar na zijn dood een boek over Willem van Heijthuijsen, de stichter van het gelijknamige hofje aan de Kleine Houtweg in Haarlem. Het is het enige hofje gebouwd buiten de oude stadsmuren. 

De opdrachtgever, het bestuur van het hofje van Heijthuijsen, brengt met dit boek de hofjes als woon- en bestuursvorm onder de aandacht. Het hofje bestaat in grote lijnen nog steeds zoals stichter Willem dat in 1636 in zijn testament heeft laten vastleggen en wordt ook nog in diens geest bestuurd, namelijk door onbetaalde regenten. Regenten bewaken de monumentale staat van de huisjes en de hofjescultuur. 

 

De uitgave bestaat naast een stripverhaal, bedacht door (scenario)schrijver Eva Maria de Wit en getekend door de Haarlemse illustrator Eric J. Coolen, uit verscheidene achtergrondartikelen. In deze verdiepingspagina’s schijnen o.a. historici en specialisten hun licht op verschillende onderwerpen en thematieken uit het verhaal.

Achterliggend doel van het boek is de bekendheid van het fenomeen hofje in- en buiten Haarlem vergroten om daarmee goodwill te creëren voor de caritas traditie én het belang van het historisch erfgoed te benadrukken. Kortom, draagvlak voor het behoud van de hofjes te verbreden. Steeds meer hofjes worden overgenomen door woningcorporaties en verliezen zo hun unieke vorm: de vorm waarin o.a. het werkwoord ‘samen leven’ weer actief wordt gemaakt. In één van de tien artikelen achterin in het boek vertelt een hofjebewoner hier over.

 

‘Thea, Brusselse van origine, toonde gul haar zuidelijke esprit. Luchtige gewaden bij warm weer of een strakke golfbroek als zij haar swing oefende boven de gele ijsselsteentjes. Een breekbare paradijsvogel, die onze zomers extra kleur gaf. Ons hofje kent méér bonte vogels. Ook vogels die het soms bont maken en zo buren en bestuursleden de kans geven met goede zorg naar hen om te zien. Met zijn allen bevolken we dit wonderlijke hof.’

 

Het stripverhaal ‘Willem’ gaat over samen leven en over liefde door tijd en ruimte heen. Liefde die zich beweegt van Weert, waar Willem vandaan komt, naar Haarlem, en vervolgens zelfs de oceaan oversteekt. 

Onze voorouders hebben op verschillende continenten hun voetafdruk achter gelaten en deze maakt een groot deel uit van ons heden, verleden en toekomst. Een mooi voorbeeld van verbinding door tijd en ruimte heen is het werk van de Amerikaanse kunstenaar Kehinde Wiley. Hij schilderde een Afro-Amerikaanse man uit de straten van de wijk Harlem, New York en deed dit naar het voorbeeld van een schilderij van Frans Hals. Wiley noemde het schilderij ‘Willem van Heythuysen’. Dit gegeven inspireerde de makers van het stripverhaal om een verbinding te leggen tussen een jong meisje uit het hedendaagse Harlem en Willem uit de Gouden Eeuw van Haarlem.

  

In het boek wordt de caritas-traditie uit het verleden aan de huidige sociaal maatschappelijke actualiteit verbonden. Kunnen we in deze individualistische tijd nog barmhartig zijn? Van Heijthuijsen liet twee hofjes na en schonk, net als veel rijke lieden zonder nazaten, bijna zijn gehele vermogen aan hulpbehoevenden. Het kan dat de gedachte aan een goede plek in de hemel hem hiertoe aanzette, het kan dat hij oprecht voor zijn medemens wilde zorgen. De vraag is in hoeverre het uitmaakt. Psychologische onderzoeken wijzen in ieder geval uit: wie anderen probeert te helpen, wordt daar zelf gelukkiger van. In de schilderijen van Frans Hals komt die ander als vanzelfsprekend over als een vriend. Een vreemde wordt bekende in portretten van Hals. Of het nu een visser is, een dronkaard, of een rijke lakenkoopman, zoals Willem. De fantastische schilder, die de ander in zijn volledigheid zag, komt dan ook prominent voor in het boek. 

 

Willem on tour - Exposities en signeersessies

 

EXPO Noord-Hollands Archief, 21 mei t/m 8 juni, Kleine Houtweg 18 2012 CH  (ma t/m vr 09.00-17.00 uur) 

Het testament van Willem van Heijthuijsen. Voor het eerst wordt het testament van Willem van Heijthuijsen aan het publiek tentoongesteld. Willem liet het testament in 1636 bij notaris van Trier in de Jansstraat opmaken. Ook te zien het eerste reglement van het hofje, en het eerste kasboek met de vermelding van betaling van de eerste regent Van Sittard aan Frans Hals voor de kopie van het schilderij van Willem van Heijthuijsen voor de regentenkamer. Er is aandacht voor het hofje, het boek Willem en de Haarlem-Harlem NY connectie, een verhaallijn in het stripverhaal. De originele overeenkomst die burgemeester Jos Wienen en Manhattan Borough President Gale A. Brewer ondertekenden.

 

EXPO ABC Architectuurcentrum,

19 mei t/m 10 juni, Groot Heiligland 47,  2011 EP Haarlem

(di t/m za 12.00-17.00 uur  en zo 13.00-17.00 uur)  

Willem het Stripboek. Totstandkomingsfases van diverse illustraties van Eric Coolen. Signeersessie in ABC Eric Coolen en Eva Maria de Wit op zaterdag 27 mei 1600-1800 uur, met interview. 

 

Stripdagen Haarlem

Tijdens de Stripdagen signeren Eva de Wit en Eric J. Coolen op 26 en 27 mei het stripboek op de Grote Markt.

Boekhandel de Vries, 2 juni (16.00-17.00 uur) , Gedempte Oude Gracht 27, 2011 GK Haarlem

Signeersessie

 

Waar te koop

 

Reserveer voor 25 juni via www.willemvanheijthuijsen.nl en er ligt op de stand tijdens de stripdagen een gesigneerd exemplaar klaar met als extra twee ansichtkaarten van Eric J. Coolen. 

Het boek is verkrijgbaar via www.willemvanheijthuijsen.nl en in de Haarlemse boekhandels, Noord-Hollands Archief en ABC Architectuurcentrum.

Contact: A.M. Koster 06-10174401 I info@willemvanheijthuijsen.nl  www.willemvanheijthuijsen.nl 

 

Credits ‘Willem’

 

Boek van Stichting Hofje van Willem van Heijthuijsen - Gonda Koster, Anna Paternotte, Bart Bram Spruit, Taetske van Dijk

Scenario en tekst Eva Maria de Wit

Illustraties Eric J. Coolen

Vormgeving Henk Tijbosch

Achtergrondartikelen Henk Looijesteijn - Pieter Biesboer - Erik Werps - Willem Brand -Taetske van Dijk - Hans Hoffmann - Margreeth Pop - Eva Maria de Wit

De uitgave is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Hofje Codde en van Beresteyn.

 

------------------------------ Einde Persbericht ----------------------------